Jelle Broothaerts Landmeter-expert

Opmeting van alle gronden en gebouwen

Grensbepaling en afpaling

De Landmeter-expert is de enige vakspecialist die wettelijk beëdigd en bevoegd is om eigendomsgrenzen te ...bepalen en vast te leggen. Na opmeting van de bestaande situatie trachten we met behulp van diverse opzoekingen de perceelsgrenzen en erfdienstbaarheden van onroerende goederen te (re)construeren. Onze bevindingen worden uitgewerkt tot een duidelijk leesbaar plan. Wij kunnen de grenspunten aanduiden door middel van grenspalen.Lees meer...

Splitsing van een eigendom of verkaveling

De Landmeter-expert is de enige vakspecialist die wettelijk beëdigd en bevoegd is om eigendomsgrenzen te ...splitsen, te verdelen of te verkavelen. Na opmeting wordt nagegaan hoe we tot een optimale verdeling van een eigendom kunnen overgaan volgens de wensen van en in overleg met verschillende actoren.Lees meer...

Opmeting bestaande toestand van terreinen en gebouwen

Een plan van de bestaande toestand van uw eigendom is onmisbaar alvorens de ontwikkelingsmogelijkheden kunnen ...ontworpen worden. Enkel een opmetingsplan vormt een duidelijk en correct vertrekpunt voor ontwerp en ontwikkeling. Een volledig beeld van de situatie voegt waarde toe aan uw project die u meeneemt doorheen het project. De waarde vertaalt zich in een duidelijker en vlotter verloop.Lees meer...

Uitzetwerk /
maatvoering

De Landmeter-expert zorgt voor een correcte inplanting van uw bouwproject binnen de grenzen van uw eigendom. ...De bouwplaats wordt duidelijk aangeduid in overleg met aannemer en architect, het bouwproject kan sneller doorlopen worden en een correcte inplanting brengt gemoedsrust bij de start van het bouwproject.Lees meer...

Opmaak basisakteplannen

Wij berekenen de grondaandelen / quotiteiten van het aandeel dat uw eigendom heeft in een mede-eigendom. ...We documenteren dit met een grondaandelenverslag en een plan van het volledige mede-eigendom. Deze stukken maken deel uit van de basisakte van een appartementsgebouw.Lees meer...

Berekening
quotiteiten

Wij berekenen de grondaandelen / quotiteiten van het aandeel dat uw eigendom heeft in een mede-eigendom. ...Deze aandelen zijn berekend met vastgelegde verdeelsleutels. We baseren ons hiervoor op de netto-oppervlakte van uw entiteit in verhouding tot het volledige gebouw.Lees meer...

Muurovername

De wet voorziet dat u een overnameprijs moet betalen bij de inbezitneming van een scheidingsmuur en dit voor het ...in bezit genomen gedeelte. De overnameprijs kan door een landmeter – expert bepaald worden. Wij beschikken over de nodige vastgestelde berekeningstabellen.Lees meer...

Aanvraag stedenbouwkundig attest

Mondeling of per mail verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als u de inlichtingen ...over een perceel, gelegen in het Vlaamse Gewest, bevestigd wilt zien, dan kunt u een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo hebt u meer zekerheid. Dit is voornamelijk van belang als u een bouwgrond wil kopen. Zonder verkavelingsvergunning kan dit enkel verkocht worden als ‘gron’d en niet als ‘bouwgrond’, er is dan geen enkele rechtszekerheid om te kunnen bouwen. Aan de hand van een gunstig stedenbouwkundig attest kan men wel spreken van een ‘bouwgrond’. Wij kunnen u hiermee verder helpen.Lees meer...

Referenties

Onze dienstverlening kent geen grenzen

Die van uw eigendom leren we kennen.

Jelle Broothaerts Landmeter-expert

Waar?

Mechelen

Hombeek

Duffel

St Katelijne Waver

Kapelle-op-den-bos