Jelle Broothaerts Landmeter-expert

Oude Bevelsesteenweg Kessel

Grensbepaling
De opdrachtgever was een architectenkantoor, zij gebruiken onze plannen van de bestaande toestand als basis voor hun ontwerp van een nieuwbouw. De bestaande school wordt uitgebreid. Het is belangrijk de relatie tot de bestaande gebouwen en de perceelsgrenzen te kennen om een correct ontwerp en inplanting van de nieuwbouw te kunnen voorzien.
Voor deze opdracht hebben wij heel wat zaken ingemeten zoals groenzones, verhardingen, gebouwen, terrein- en gebouwhoogtes, gevelaanzichten van de bestaande gebouwen.
We voerden opzoekingen uit in databanken en via notariaten om de juridische grensbepaling uit te kunnen voeren. Op basis van oude meetplannen tekenen wij de grenzen in zoals deze vroeger werden afgepaald.

Opmeting en grensbepaling bestaand schoolterrein

Grensbepaling via opzoekingswerk

Grensbepaling door opgraven oude grenspalen

Bestaande situatie als referentie voor ontwerp 

Opmeting hoogtes, groenstructuren, verhardingen, gebouwen,....

Onze dienstverlening kent geen grenzen

Die van uw eigendom leren we kennen.

Jelle Broothaerts Landmeter-expert

Waar?

Mechelen

Hombeek

Duffel

St Katelijne Waver

Kapelle-op-den-bos