Jelle Broothaerts Landmeter-expert

Humbeekseweg Hombeek

Opmeting - Verkaveling
Onze klant wenste zijn eigendom op de markt te brengen. Wij gingen voor hem op zoek naar de optimalisatiemogelijkheden. Door middel van een verkavelingsvergunning werd het perceel grond opgedeeld in twee bouwloten voor half open bebouwing. Voor onze klant verzorgden wij de opmeting, het nodige opzoekingswerk en de opmaak van de plannen. Het vergunningsdossier werd opgesteld, opgevolgd en afgehandeld via het omgevingsloket. Intussen werden twee bouwloten en een achterliggend perceel landbouwgrond succesvol verkocht.

Optimalisatie verdeling van 1 perceel grond

Opmeting, opzoekingswerk, opmaak plannen

Dossiersamenstelling en opvolging in omgevingsloket.

Opmaak verkoopsplan, afpaling, prekadastratie.

Onze dienstverlening kent geen grenzen

Die van uw eigendom leren we kennen.

Jelle Broothaerts Landmeter-expert

Waar?

Mechelen

Hombeek

Duffel

St Katelijne Waver

Kapelle-op-den-bos